"Azərbaycanın təbiəti və Azərbaycanda
olan bütün başqa infrastruktur buna
imkan verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər"

Heydər Əliyev

 

 

 

 

Gənclər üçün ekskursiyalar təşkil edilmişdir

Fevralın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mədəniyyət sistemində çalışan bir qrup gəncin “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinə və Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə ekskursiyaları təşkil edilmişdir. Nazirliyin iş planına əsasən təşkil olunan ekskursiyanın iştirakçıları əvvəlcə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində olmuşlar.

Muzeyin bələdçisi gənclərə məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvanqalanın bərpasına 2010-cu ildən başlanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin  yaradılması haqqında” 2013-cü il 5 iyun tarixdə Sərəncam imzalamışdır. 2014-cü il aprel ayının 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olmuşdur.

Qalanın inşa tarixi 632-652-ci illərə aid edilir. 1957-1959-cu illərdə qalanın ərazisində aparılan tətqiqatlar zamanı zəngin arxeoloji materiallar, xüsusilə, saxsı qab fraqmentləri, daş gürzlər aşkar olunmuşdur. Arxeoloji tətqiqatlardan məlumdur ki. belə daş gürzlərdən Tunc  dövründə eramızdan əvvəl III-II minilliklərdə Duz mədənlərində istifadə olunmuşdur.

Ardını oxu...

Eldar Mansurovun anadan olmasının 65 illiyi qeyd olunub

Fevralın 23-də kitabxanada bəstəkar Eldar Mansurovun anadan olmasının 65 illiyi münasibətilə ədəbi-musiqili gecə keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova açmışdır. Musiqi-not şöbəsinin müdiri Nailə Əsədova "Eldar Mansurov-ölməz "Bayatılar" mahnısının müəllifi" adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Yeganə Rüstəmova "Mansurovlar ailəsi" adlı mövzuda çıxış etmişdir. Məruzə və çıxışda bildirilmişdir ki, bəstəkar Eldar Mansurov dünyada  məşhur olan "Bayatılar" mahnısının müəllifidir. "Bayatılar" mahnısını ilk dəfə 1989-cu ildə о vaxt Azərbaycan estradasının gələcək ulduzu Brilliant Dadaşova ifa etdi. "Bayatılar" dərhal populyarlıq qazandı və artıq 1990-cı ildə "Melodiya" şirkəti tərəfindən val şəklində böyük tirajla çap olunaraq keçmiş sovet məkanında geniş yayıldı. Şair Vahid Əzizin sözlərinə yazılmış "Bayatılar" bu günə kimi ən sevimli mahnılar sırasındadır. O vaxtdan indiyədək bu uzunömürlü mahnı dünyanı gəzir. Eldar Mansurovun "Bəhramnamə" əsəri onun atası, məşhur tarzən Bəhram Mansurovun əziz xatirəsinə həsr olunub. Zəmanəsinin ən görkəmli ifaçılarından olan Bəhram Mansurov muğamlarımızı dünyaya tanıtdıran ilk musiqiçidir. 1971 və 1975-ci illərdə UNESCO ilk dəfə məhz onun təkrarsız və virtuoz ifasında Azərbaycan muğamlarını val şəklində çap etmişdi. O vaxt bu fakt Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində böyük və mühüm hadisə hesab olunurdu. İllər keçdi və yenə milli musiqimizin tarixində böyük hadisə baş verdi. Və nə yaxşı ki, bu hadisə də böyük tarzənin adı ilə bağlıdır.

Ardını oxu...

Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 148-ci ildönümü qeyd olunub

Fevralın 22-də yazıçı, dramaturq və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-bədii irsinin öyrənilməsi və təbliği məqsədilə ədibin adını daşıyan Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində “Görkəmli yazıçı və böyük demokrat” mövzusunda tədbir keçirildi.

Tədbir Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 148-ci ildönümünə həsr olunmuşdur. Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Aləmzər İbrahimova açaraq bildirdi ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayələrin böyük ustadı, azərbaycançılıq ideologiyasının yaradıcılarından biridir. Mirzə Cəlil Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin, tənqidi realizmin banisi kimi geniş şöhrət qazanmış görkəmli yazıçı və ictimai xadimdir. O, “Ölülələr”, “Anamın kitabı”, “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Poçt qutusu”, “Qurbanəli bəy” və s. bədii əsərləri, felyetonları ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində silinməz izlər qoymuşdur. Onun yaratdığı əsərlər hamı tərəfindən oxunur və gələcəkdə də oxunacaqdır.

Ardını oxu...

Peter Tase: Azərbaycan: Şərur rayonu regional arxeoloji turizmin əsas simvoludur

Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Foreign Policy News" qəzetində tədqiqtçı jurnalist Peter Tasenin “Azərbaycan: Şərur rayonu regional arxeoloji turizmin əsas simvoludur” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub.

Məqalədə qeyd olunur ki, Qafqaz regionunun əsas turistik məkanlarından olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda zəngin arxeoloji ərazilər, mədəniyyət abidələri və qalalar vardır. Bu ərazilərdəki VIII əsrə aid qədim keramika nümunələri mühüm tədqiqat materiallarıdır. Şərur rayonundakı Ağbucaq yaşayış yeri və onun nekropolu, Axaməd tarixi ərazisi və Şahbuz rayonundakı Ağdaban qalası Naxçıvanın qədim yaşayış yerlərindəndir.

Şərur rayonunun Axura kəndinin qərb hissəsində “Ağbucaq” arxeoloji abidəsi yerləşir. Yaşayış yeri çox da hündür olmayan təpənin üzərini və onun ətrafını əhatə edir. Bu ərazidə son antik dövrə aid çəhrayı rəngli keramika par- çalarına rast gəlinib. Bu gün əraziyə səfər edənlər yaşayış yerində qədim tikinti qalıqları ilə qarşılaşa bilərlər. Tikinti qalıqları vaxtilə burada yaşayış binalarının olduğunu təsdiq edir. Ərazidən aşkar olunmuş keramika məmulatları Ağbucaq yaşayış yerinin e.ə.V-IV əsrdə yarandığını təsdiq edir.

Şərur rayonunun Axura kəndində konusvarı təpənin üzərində Ağbucaq nekropolu yerləşir. Qəbirlər daş qutu tiplidir. Qəbirlərin yan divarları yastı sal daşlarla qurulmuş, üzərləri isə eynitipli daşlarla örtülmüşdür. Çox təəssüf ki, nekropollar ərazidə kənd təsərrüfatı işləri aparılarkən tamamilə dağıdılmışdır. Nekropolların yerləşdiyi ərazidən yalnız bir neçə çəhrayı rəngli keramika parçaları aşkar olunmuşdur. Bu keramika nümunələri son antik dövr üçün xarakterikdir. Ərazidə aparılmış araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, nekropolda həmçinin küp qəbirlərdə dəfnetmə adəti də olmuşdur. Tədqiqatlar zamanı nekropolun şərq tərəfindən iri küp parçası tapılmışdır. Arxeoloji materiallara əsasən nekropolu e.ə. II əsrə aid etmək olar.

Ardını oxu...

Böyük yazıçının anadan olmasının 148-ci ildönümü qeyd edilib

Fevralın 22-də böyük yazıçı, dramaturq və publisist Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 148-ci ildönümü münasibətilə ədibin Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyində tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin direktoru Aytən Ələkbərova bildirmişdir ki, qüdrətli dramaturq və yazıçı, publisist, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin banisi, ictimai xadim, böyük vətəndaş Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasından 148 il ötür. Qüdrətli sənətkarın əbədiyaşar zəngin irsi dünən, bugün və gələcək nəsillər üçün müstəqillik, azərbaycançılıq, millilik və vətəndaşlıq nümunəsidir.        

Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə Cəlil Məmmədquluzadə irsinə, onun əsərlərinin tədqiqi və nəşri məsələlərinə böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Məhz ümummilli liderin hakimiyyəti illərində Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yeni və samballı tədqiqat əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunmuş, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin dram əsərlərinin tamaşaya qoyulması sahəsində də bu illərdə ciddi irəliləyiş olmuşdur.

Ardını oxu...

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Dünən Şərur rayon Mədəniyyət Evində Rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Şərur rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Əli Qənbərov açaraq bildirib ki, XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının törədilməsindən 25 il ötür. Xocalı faciəsi Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğal etmək məqsədilə Ermənistanın apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımıdır.

Qeyd edilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsinə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi siyasi və hüquqi qiymət verilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Ümummilli lider hər il faciənin ildönümündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı xalqa müraciət edib, faciənin bütün azərbaycanlıların qan yaddaşına çevrildiyini vurğulayıb.

Ardını oxu...

00363971
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
68
164
232
3115
363971

Tarix: 12-11-2019
Biz, sosial şəbəkələrdə: