"Azərbaycanın təbiəti və Azərbaycanda
olan bütün başqa infrastruktur buna
imkan verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər"

Heydər Əliyev

 

 

 

 

Kursu bitirənlərə sertifikatlar verilib

Aprel ayınını 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə kitabxana işçiləri üçün on günlük kurs başa çatdığından bununla bağlı Naxçıvan Musiqi Kollecində kitabxana işinin təşkili və müasir tələblər üzrə ixtisasartırma kursunu bitirən kitabxanaçılara sertifikatlar təqdim edilib. 

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, nazirlik tərəfindən mütəmadi olaraq kitabxana işi ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Kitabxanaçılara elmi-metodik köməklik göstərilir, onların peşəkarlığı artırılır.

Kitabxanalarda müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi bu mədəniyyət ocaqlarına oxucu cəlbində mühüm rol oynayır. Ancaq əldə olunanlarla kifayətlənməməli, kitabxana işi müasir tələblər səviyyəsində qurulmalı, kitabxanaçılar dövrlə ayaqlaşaraq innovativ metodlara və texnologiyalardan istifadəyə üstünlük verməlidirlər. Kitabxana işçisi müasir texnologiyaları mənimsəməli, ondan istifadə etməyi bacarmalı və intellectual səviyyəsilə seçilməlidir. Dövrümüzdə informasiya texnologiyaları hər bir xalqın ümumi inkişaf səviyyəsindən və intellectual potensialından xəbər verən, social-iqisadi və mədəni yüksəlişi təmin edən mühüm göstəricilərdən birinə çevrilmişdir. 

Ardını oxu...

Rəsm müsabiqəsi başa çatıb

Aprelin 17-də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında “Ulu öndər Heydər Əliyev gənc rəssamların gözü ilə” mövzusunda rəsm müsabiqəsi başa çatıb.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Hökümə Məmmədli çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən təsviri sənətinin inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə rəssamlığa böyük diqqət və qayğı göstərib. Ümummilli liderin hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycan təsviri incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Böyükağa Qasımzadə, Maral Rəhmanzadə, Altay Hacıyev, Toğrul Nərimanbəyov və başqaları Vətənin yüksək adlarına layiq görülüb və dövlət mükafatı almışlar.

Vurğulanıb ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında da rəssamlığa böyük qayğı göstərilib və qədim diyarımızda Naxçıvan Rəssamlar Təşkilatı yaradılıb. Gənc rəssam kadrların yetişdirilməsi diqqət mərkəzində olub. Bu gün də Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsviri incəsənətə böyük diqqət və qayğı göstərilməsi Heydər Əliyev ənənələrinin davam etdirilməsi və yaşadılmasıdır.

Ardını oxu...

“Arşın mal alan” tamaşası nümayiş etdirilib

Mədəniyyət müəssisələrində fəaliyyət göstərən xalq teatrlarının işinin səmərəli təşkili, özfəaliyyət teatr kollektivlərinə istedadlı gənc nəslin cəlb edilməsi, onların fəaliyyətlərinin düzgün təşkili, əhalinin teatr sənətinə marağını artırmaq məqsədilə bir neçə ildir ki, Naxçıvan Muxtar Respulikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə xalq teatrlarının festivalları keçirilir. Bu gün muxtar respublikamızda 5 xalq teatrı fəaliyyət göstərir ki, onlardan 2-si son illərdə yaradılıb. Bununla bərabər, xalq teatrları olmayan rayonlarda ilkin olaraq dram dərnəklərinin yaradılması üçün də tədbirlər görülür. 2017-ci ilin sonlarında Culfa rayonunda yaradılan dram dərnəyi də məhz belə kollektivlərdəndir. Qeyd edək ki, bu dram dərnəyinin yaradılmasının əsas təşəbbüskarı rayonun mədəniyyət müəssisələrində çalışan gənclərdir.

Aprelin 17-də Culfa Rayon Mədəniyyət Evində dram dərnəyi ilk tamaşasını - böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasını rayon sakinlərinə təqdim edib. Nəzərə alsaq ki, “Arşın mal alan” operettası böyük bəstəkarın yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ən çox yayılmış və tanınmış əsəridir, o zaman kollektivin bu tamaşanı təqdim etməsi cəsarətili addım kimi maraq doğurur.

Ardını oxu...

Muxtar respublikamızda tarixi-mədəni irsimiz qorunub yaşadılır

Hər il aprelin 18-i Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olunur. 

Ölkəmiz bəşər sivilizasiyasının ilkin meydana gəldiyi ərazilərdəndir. Xalqımızın tarixi qədim yaşayış məskənlərində və çoxsaylı abidələrdə öz əksini tapıb. Əcdadlarımızın yadigarı olan abidələr Azərbaycan xalqının keçmişinin, qədim mədəniyyətinin göstəricisi, minilliklər boyu bu torpaqlarda yaşadıqlarını sübut edən daş yaddaşıdır. 

“Tarix və mədəniyyət abidələri xalqın milli sərvətidir”, – deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə tarixi-mədəni irsimizin qorunub saxlanılması üçün böyük işlər görülmüş, zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq hər bir şəxsin borcu kimi təsbit olunmuşdur. Bundan əlavə, 10 aprel 1998-ci ildə qəbul edilən “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda abidələrin qorunmasının dövlət təminatı, onların əhəmiyyət dərəcələri, tədqiqi və mühafizəsi öz əksini tapmışdır.

Ardını oxu...

Turizmdə əhatəli statistika aparılması günün tələbidir

Müasir turizm mürəkkəb sahədaxili və sahələrarası inteqrasiya əlaqələrinin mövcud olduğu və kəskin rəqabətin hökm sürdüyü sosial-iqtisadi hadisə, eyni zamanda bir biznes növüdür. Turizmin inkişafı zamanı yaranan çoxsaylı təsərrüfat əlaqələri, buradakı idarəetmə prosesləri, marketinq araşdırmaları və turizm-rekreasiya fəaliyyəti üzrə yeni layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində aparılan elmi tədqiqatlar statistik məlumatların toplanılması və onlardan istifadənin də əhəmiyyətini artırır. 

Turizmdə statistikanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görmək üçün bəzi rəqəmlərə nəzər salaq. Belə ki, turizmin idarəolunması üzrə ən böyük beynəlxalq təşkilat olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) məlumatlarına görə, 2016-cı ildə dünya üzrə 1 milyard 235 milyon nəfər turist hərəkəti qeydə alınmışdır ki, bu da 2015-ci ildəkindən 46 milyon nəfər çoxdur. Həmin dövrdə turizm gəlirləri isə 1 trilyon 220 milyard ABŞ dolları həcmində olmuşdur ki, bu da 2015-ci ildəkindən 24 milyard dollar artıqdır. Ümumiyyətlə isə dünya üzrə səyahət edən turistlərin sayı 1950-ci illə (25 milyon nəfər) müqayisədə 24,7, turizm gəlirləri isə həmin dövrlə (2 milyard ABŞ dolları) müqayisədə 610 dəfə artmışdır. Hazırda turizm dünya üzrə ümumi əmtəə və xidmətlər ixracının 7 faizini təşkil edir. Yenə də ÜTT-nin məlumatlarına görə, 2030-cu ilədək dünya turizmi illik 3,8 faizlik artımla yüksələcək. Nəticədə, dünya üzrə 2020-ci ildə 1,4 milyard, 2030-cu ildə isə 1,8 milyard nəfərin səyahət edəcəyi gözlənilir.

Ardını oxu...

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Şərur şəhərində konserti olub

Aprelin 14-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının, Vokal və Rəqs qrupunun Şərur Şəhər Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertdən əvvəl Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının direktoru Ariz Ağayev çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikamızda uşaqların sağlam mühitdə böyümələri və təhsil almaları üçün gözəl şərait yaradılmışdır. İstedadlı uşaqların üzə çıxarılması ilə bərabər həm də yeni nəslin asudə vaxtının səmərəli təşkili də bu gün diqqət mərkəzində olan sahələrdəndir. Bunun üçün muxtar respublikamızda bir sıra infrastruktur sahələri yaradılmış və onların istifadəsinə verilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası da belə mədəniyyət müəssisələrindən biridir. Filarmoniyada uşaqların yaradıcılıq potensialını və istedadını göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada uşaqlardan ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı, kamera orkestri, mahnı və rəqs ansamblı, xor kollektivi, muğam ifaçıları fəaliyyət göstərir. Gənc istedadların konsertləri təşkil edilir, onların istedadlarını göstərməsi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

Ardını oxu...

00238141
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
394
417
811
8514
238141

Tarix: 19-06-2018
Biz, sosial şəbəkələrdə: