"Azərbaycanın təbiəti və Azərbaycanda
olan bütün başqa infrastruktur buna
imkan verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər"

Heydər Əliyev

 

 

 

Milli xalçalarımız əcnəbilərin ən çox maraq göstərdiyi maddi-mədəniyyət nümunələridir

Qədim Naxçıvan milli mədəniyyətimizin inkişafına təkcə tarixi­ memarlıq abidələri ilə deyil, həm də zəngin xalçaçılıq ənənələri ilə töhfə verib. Regionun iqlimi, füsunkar təbiəti burada palaz, kilim, sumax, vərni, şəddə, zili və cecim kimi xalça növlərinin toxunmasına, ümumilikdə isə xalçatoxuma sənətinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradıb. Muxtar respublikada aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində xalça toxunuşunda istifadə olunan ibtidai gil cəhrələr və sümükdən hazırlanmış iy ucları kimi materialların əldə edilməsi Naxçıvanın Azərbaycanın ən qədim toxuculuq mərkəzlərindən biri olduğunu sübuta yetirir. 

Orta əsr səyyahları da Naxçıvanda xalçaçılığın geniş vüsət alması və bu ərazidə toxunan xalçaların şöhrət qazanması barədə öz əlyazmalarında dəyərli məlumatlar veriblər. Xüsusilə Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən Naxçıvanın orta əsrlərdə mühüm ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilməsi burada müxtəlif xalq yaradıcılığı nümunələrinin, el sənətkarlığının inkişafına mühüm təsir göstərib. Xalçaçılıq sənəti isə bir xalq yaradıcılığı sahəsi kimi daha geniş yayılıb, demək olar ki, əksər evlərdə bu ənənə davam etdirilib. Bunun nəticəsidir ki, ötən əsrin sonlarınadək muxtar respublikada ənənəvi xalq yaradıcılığı sahələrindən ən çox davam etdirilən də elə xalçaçılıq sənəti olub. Sonrakı dövrlərdə isə bu sənətin inkişafı istiqamətində muxtar respublikada məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. Bu mədəni irsin qorunması və təbliği diqqət mərkəzində saxlanılıb. Görülən işlər milli xalçaçılıq sənətinin yaşadılmasına və bu sahə üzrə yeni elmi araşdırmaların aparılmasına stimul olub. 1998-ci ildə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi isə milli xalça nümunələrimizin tanıdılmasına öz töhfəsini verib. 2010-cu ildə muzey yeni bina ilə təmin olunub, 2013-cü ildə isə muzeyin ekspozisiyası yenidən qurulub.

Ardını oxu...

Naxçıvan mətbəxi-Təndirdə balqabaq doldurması

Naxçıvan mətbəxi-Təndirdə balqabaq doldurmasMilli mədəniyyətimizin daşıyıcılarından biri olan Naxçıvan mətbəxi bir-birindən ləziz təamlarla zəngindir.

Bu diyarın təmiz havası, dumduru suları, əsrarəngiz təbiəti, bitki örtüyü Naxçıvan mətbəxinin rənglərində də özünü açıq aydın  göstərir.

Ona görə də tarixən ekoloji-təmiz məhsullardan hazırlanan milli yemək və şirniyyatların şöhrəti dünyanı dolaşıb. Elə indi olduğu kimi...

Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi “Naxçıvan mətbəxi” kitabında yer alan nümunələri Azərbaycan və İngilis dillərində öz oxucularına təqdim edir.

Bu dəfə oxucularımızı “Təndirdə balqabaq doldurması”nın hazırlanma qaydası ilə tanış edəcəyik.

Təndirdə balqabaq doldurması

1. Yumru, sarı balqabağın içə­risini çıxarırlar. Noxud ləpəsi və əti qaynadıb süzür, qiymə edirlər. Soğan doğrayır, duz, istiot, sarıkök vurub qiymənin üzərinə əlavə edirlər . Həmin qiyməni balqabağın içinə doldurub, özündən kəsilmiş qapağı qoyurlar. İçi doldurulmuş balqabağı belçəyə (kül çıxaran) içinə qoyur, təndirin içinə xüsusi lay dəmir atırlar ki, alov çox gur olub balqabağı yandırmasın, daha sonra təndirə sallayır, köz üstə qoyurlar. Təndirin ağzı örtülür və 30 dəqiqə ərzində bişir.

Ardını oxu...

Naxçıvan şəhərindəki Ədəbiyyat muzeyində açıq dərs keçirilib

Naxçıvan şəhərindəki Ədəbiyyat muzeyində açıq dərs keçirilib   Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə  adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində "Əbədiyaşar ümummilli lider " mövzusunda açıq dərs təşkil olunub.

Muzeyin direktoru Aləmzar İbrahimova ulu öndərin həyatı və siyasi fəaliyyəti barədə 12 nömrəli məktəbin şagirdlərinə ətraflı məlumat verib.

Qeyd olunub ki, ulu öndər Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının irsinin tədqiqi və təbliği istiqamətində də bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Dahi rəhbər sənət və sənət adamlarının, yazıçı və şairlərimizin də böyük hamisi olub. 

Muzeyin baş elmi işçisi Səmanə Rüstəmova vurğulayıb ki, ümummilli liderimiz müstəqil dövlət qurmaqla yanaşı, eyni zamanda azərbaycanlıları birləşdirən milli təlimi-azərbaycançılıq ideologiyasını da yaradıb.

Ardını oxu...

“Kaspi” qəzetində Flora Xəlilzadənin Bəhruz Kəngərlinin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı əhatəli məqaləsi dərc olunub

Üzeyir Hacıbəyli musiqi mədəniyyətimizdə hansı zirvədədirsə, Bəhruz Kəngərli də təsviri sənətimizdə həmin ucalıqdadır

Unudulmaz şairimiz İslam Səfərlinin səmimiyyət dolu bir şeirindən gətirdiyim nümunə ilə, əslində, etirafla başlamaq istəyirəm yazıma. Şair doğulduğu ana yurdunun gözəlliklərini vəsf etmək istəyir. Naxçıvanın ələdüşməz təbii mənzərələrinə söz qoşmaq anında sanki dağlar-dərələr dil açıb deyir:

Əbəs mizrab vurma könül tarına 
Bəhruz hüsnümüzü səndən də qabaq
Çəkmişdir “Naxçıvan yadigarı”na.

Azömürlü, min dastanlı Bəhruz bəy Kəngərli hələ yeniyetməlik çağlarımdan mənim üçün maraqlı və müqəddəs bir varlıq kimi əziz idi. Naxçıvan deyəndə gözlərimin qarşısında Əshabi­-Kəhf, Möminə xatın məqbərəsi, Bəhruz bəy Kəngərli, Hüseyn Cavid canlanardı. 
Bu yaxınlarda İctimai Televiziyada hazırlanan “Yadigarlar” verilişinin növbəti sayını bu qızıl fırçalı ustada həsr etdik. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevin bir fikri məni çox düşündürdü: “Bəhruz bəy Kəngərli öz yaradıcılığı ilə XX əsrdə yaşamış rəssamlarımızın bütün günahlarını yudu”. Haqlı idi. Çünki Bəhruz bəy Kəngərlinin əsərlərində zamanın bütün rəngləri var.

Milli rəssamlıq sənətimizin çox görkəmli nümayəndəsi olan Bəhruz bəy Kəngərli qeyri-adi bir istedada malik idi. Onun əsərlərinə tamaşa etdikcə heyrətlənməyə bilmirsən. Elə müasir və aktualdır ki, sanki bu rəsmlər XX əsrin yox, XXI yüzilliyin bu günlərində çəkilib. Uşaq vaxtı ağır xəstəlik keçirən Bəhruz Kəngərli bu ağrı-acılara sinə gərmək üçün fırçadan möhkəm yapışaraq çox erkən rəssamlığa meyil göstərib. 1910-1915-ci illərdə Tiflisdə Qafqaz İncəsənəti Təşviq Cəmiyyətinin nəzdindəki boyakarlıq və heykəltəraşlıq məktəbində oxuyaraq rənglərlə işləməyin sirlərini öyrənib. Təbii ki, onun rəssam kimi püxtələşməsində Cəlil Məmmədquluzadənin, “Molla Nəsrəddin” jurnalının böyük rolu olub. Yaradıcılığının ilk dövründə karikatura və satirik rəsmlər, eləcə də məişət səhnələrini çəkən Bəhruz bəy Kəngərli öz rəsmləri ilə müasirlərinin diqqətini çəkirdi. 1914-cü ildə “İqbal” qəzeti Bəhruz Kəngərli haqqında yazırdı: “Cavan rəssamımız gələcəkdə iftixarımız olacaqdır”.

Ardını oxu...

Qədim diyarımız İslam həmrəyliyinin güclənməsinə əvəzsiz töhfələr verəcəkdir

Görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsində, dinlərarası dialoqun inkişafında, milli və dini dəyərlərin qorunmasında misilsiz xidmətlər göstərib. Ulu öndər İslam dininin mahiyyəti, onun mütərəqqi, qüdrətli bir din olduğu və Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oynadığını həmişə xüsusi vurğulayıb. Dahi şəxsiyyətin milli və dini-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və onların təbliği istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü dövlət siyasəti bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

Multikulturalizmin, tolerantlığın mövcud olduğu ölkəmizdə bu gün təkcə islami dəyərlər təbliğ olunmur, həm də İslam həmrəyliyinin təmin edilməsi istiqamətində tarixi addımlar atılır. Artıq başa çatmaqda olan 2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi ili” olması da bunun məntiqi davamıdır. Bu, mühüm tarixi əhəmiyyət daşımaqla bərabər, zamanın böyük probleminə çevrilmiş İslam ölkələri arasında ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına, həmrəyliyin formalaşdırılmasına yönələn böyük təşəbbüsdür. Dünyada çoxmədəniyyətlilik – multikulturalizm ətrafında geniş fikir mübadiləsinin getdiyi, bəzilərinin bunu öz mədəniyyətləri üçün təhlükə hesab edərək etinasız yanaşdığı bir dövrdə ölkə başçısının elan etdiyi Multikulturalizm və İslam Həmrəyliyi illəri Azərbaycan dövlətinin dünyada gedən proseslərə dəyərli töhfəsidir. Multikulturalizm ümumbəşəri sərvət, İslam həmrəyliyi isə onun ayrılmaz parçasıdır. İslam həmrəyliyi təkcə İslam ölkələri üçün deyil, bütün dünya, dinlərarası münasibətlərin yüksəlişi üçün gözəl imkan kimi dəyərləndirilir.

Ardını oxu...

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların konserti olub

Dekabrın 6-də Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Bəstəkarlar Təşkilatının zalında Naxçıvan şəhərinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların konserti olub.

Konsertdən əvvəl Naxçıvan Şəhər M.Məmmədov adına 1№-li Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Ramin Hacıyev çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikamızda uşaqların sağlam böyümələri, təhsil almaları və istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Uşaq musiqi məktəblərində də onların yaradıcılıq potensialını və istedadını göstərməsi üçün müxtəlif tədbirlər keçirilir, konsertlər təşkil olunur. Belə konsertlərdə uşaqlar öz istedadlarını nümayiş etdirir və təhsil aldıqları ixtisaslara daha da bağlanırlar.

Ardını oxu...

00165324
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
1014
559
1573
7333
165324

Tarix: 16-01-2018
Biz, sosial şəbəkələrdə: